Svart mellanpudelvalp sover på leksak
Svart mellanpudelvalp sover på leksak

Köpa valp

När du köper en valp från Hitmakers så är det viktigaste för oss att para ihop rätt valp med rätt hem, utifrån de egenskaper som varje valp har. Vi använder oss därför inte av någon väntelista utan väljer ut de valpköpare som passar bäst till respektive valp, bland dem som anmält intresse för den aktuella kullen. Det innebär att vi oftast inte lämnar besked om det finns en valp till just dig innan valparna blivit några veckor gamla och vi ser deras personligheter. Det innebär också att det är vi som bestämmer vilken valp som flyttar till vilket hem, vi förbehåller oss alltså rätten att välja valpköpare.

Efter att du har köpt en valp från oss så fortsätter vi gärna att hålla kontakten, vi har bland annat en Facebook-grupp för våra valpköpare. Vi ser helst att valpen ställs ut minst en gång och att den genomför ett MH eller BPH, för att kunna utvärdera avelsresultatet. Även höftledsröntgen och patellakontroll är önskvärt.

Planer för kommande kullar finns under Valpplaner där du också kan anmäla intresse för eventuell aktuell kull.Just nu har vi en kull med fem tikar i valplådan. En av dem har ännu inte fått sitt egna hem.

Välkommen med intresseanmälan!